Telefon: 35 90 01 00


Addresse: Borgevegen 5, 3712 Skien

Forvaltning, drift og vedlikehold

Vi utarbeider FDV dokumentasjon for alle typer elektrotekniske anlegg i henhold til beskrevne krav for anlegget. Dokumentasjonen tilpasses anleggets størrelse og kompleksitet, og kan utarbeides både i papirform, o gi elektronisk format.

FDV dokumentasjonen inneholder:

  • Entrepriseinformasjon
  • Samsvarserklæring
  • Oversikt over installasjonen og hvilket utstyr som er benyttet
  • Tegninger/koblingsskjema
  • Brukerveiledninger
  • Vedlikeholds instrukser

Våre prosjektingeniører har gjennom flere år opparbeidet seg en betydelig erfaring med utarbeidelse av FDV dokumentasjon for de fleste typer anlegg. Fokuset er at dokumentasjonen er tilpasset behovet for drift og vedlikehold.

Intranett