Telefon: 35 90 01 00


Addresse: Borgevegen 5, 3712 Skien

Prosjektering

Vi prosjekterer alle typer elektrotekniske anlegg ut fra funksjonsbeskrivelse.

Vi prosjekterer også forslag til løsninger/funksjonsbeskrivelser for byggherre. Løsningen skal tilfredsstille byggherrens krav til funksjon. Den skal integreres i bygget og avpasses mot andre installasjoner på en gode måte.

Produkter som velges, beskrives og dokumenteres ut fra at de Tilfredsstiller krav i henhold til: Forskrift for elektrisk utstyr.

Den prosjekterte løsningen er utformet slik at den tilfredsstiller alle krav i gjeldende lover og forskrifter.

Den prosjekterte løsningen dokumenteres ved hjelp av produkt- og funksjonsbeskrivelse, installasjonstegninger og nødvendige koblingsskjema. Dimensjoneringen av anlegget kontrolleres ved kortslutningsberegninger. Ved utførelsen, samles dokumentasjonen for utstyr og anlegg, for å gi grunnlag for FDV dokumentasjon.

  • Elektriske installasjoner.
  • Industri/næring.
  • Fra plan- og prosjektering til ferdig anlegg.

Myndighetene har satt strenge krav til internkontroll av det elektriske anlegget.

Vi påtar oss det meste av oppdrag innen disse områdene. Tekniske løsninger for komfort, energibesparelse og effektivitet er blitt et krav. Vi prosjekterer og leverer anlegg i alle størrelser i samarbeid med våre kunder.

Intranett