Telefon: 35 90 01 00


Addresse: Borgevegen 5, 3712 Skien

Sterkstrøms avdelingen

Fornøyde kunder – fornøyde medarbeidere!

Vår avdeling for sterkstrøm består av 6 kvalifiserte saksbehandlere og ca 60 montører som trives med jobben vår. Alle har som felles mål, å ha fornøyde kunder. Det betyr at vi utfører våre oppdrag i tett samarbeid med våre oppdragsgivere i hele prosessen. Fra kvalifisert rådgivning, prosjektering, til valg av kvalitetsprodukter, effektive løsninger, og et førsteklasses faglig arbeid. Dette krever at vi har utarbeidet kvalitetsrutiner for arbeidet vårt i hele prosessen, fra A til Å.

Lokal forankring! Primærområdet vårt er Telemark og Vestfold, men vi har også oppdrag utenfor dette distriktet. Vi ønsker å arbeide så tett på våre kunder som mulig, og lokal forankring ser vi på som en stor fordel i forhold til å betjene våre kunder i denne regionen.

Vi utfører installasjoner og service innen bolig, industri, offentlige bygg, sykehus/sykehjem.

Vi kan tilby:

Enøk

Energiøkonomisering er et satsningsområde for Elektro4 AS

Automatiseringsanlegg

Installasjon og drifting av PLS-systemer.

Nødstrøms anlegg

Reservestrøm for server- rom (IT-tjenester). Større installasjoner, som for eksempel Sykehuset

Styringssystemer

EIB, Xcomfort og Elcomatic.

Xcomfort er en trådløs installasjonsmetode for det elektriske anlegget i huset, som gir huset smartere funksjoner, større Sikkerhet og økt komfort for deg som beboer. Et funksjonelt systemer som også kan redusere dine driftskostnader! Mindre strømforbruk og ekstra levetid på lyspærene er noen av gevinstene.

EIB/KNX-mer pålitelig, høyere sikkerhet, større energibesparelser.

Behovet for å bygge gode styresystemer er stadig økende.

Større anvendelighet og sikkerhet kombinert med lavere energiforbruk, kan bare oppnås ved intelligent måling av alle de involverte produktene. KNX er svaret på disse utfordringene! Verdens eneste åpne standard for hjem og bygningskontroll!

ELKO MaticEr et styringssystem for smarthusløsninger som ivaretar intelligente funksjoner for styring av lys, varme, solblending, innbruddsalarm, brannalarm og vannlekkasjedeteksjon, på en enkel og brukervennlig måte.

Systemet er velprøvd og driftssikkert , egnet for bolig – og næringsbygg. ELKO Matic har vært på markedet over 12 år, er en videreutvikling av verdens eldste bus system, Dupline, som har vært på industrimarkedet i over 17 år. VI har derfor god erfaring med produktet og kan garantere kvalitet og driftssikkerhet.

ELKO Matic styresystem har et bredt bruksområde, brukervennlig be for sluttbruker og installatør. Det er enkelt å betjene, enkelt å installere, og enkelt å programmere ved hjelp av PC-basert verktøy.

Internkontroll av el. anlegg

Sjekking av eksiterende elektrisk anlegg. Utarbeidelse av internkontroll.

For de fleste er det nesten umulig å følge de lovbestemte reglene om internkontroll, uten profesjonell bistand. Snakker du med oss, kan vi påta oss hele prosessen, inklusiv overlevering av dokumentasjon. Din organisasjon oppnår økt sikkerhet ved oppfølging av de lovbestemte kravene, og du vil kunne oppnå redusert forsikringspremie hos ditt forsikringsselskap med slik dokumentasjon.

Årlige kontrolleren viktig trygghetsgaranti for deg!

Internkontroll av el-anlegget bør gjennomføres årlig, slik at du til enhver tid vet at anlegget er i orden. Spesielt viktig er det og kontrollerer tavler og fordelinger de stedene hvor det er store variasjoner i effektforbruket. Eier av el-anlegget er ansvarlig for at el-anlegget er i orden til enhver tid. Dette ansvaret blir ofte overført tit brukeren av anlegget. Sjekk i din leiekontrakt om dette er avtalt nærmere.

Skipsinstallasjoner

Vi utrører også elektriske installasjoner i skip og båter.

Termografering

Termografering- viser feil ved det elektriske anlegget før problemet oppstår.

Et hvert objekt har en varmestråling. Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt kamera (termografikamera) oppganger denne variasjonen, og omgjør den til synlige farger på et termogram (termografisk bilde) Varme felt vil tydelig vise en avvikende farge i forhold til felter med normaltemperatur. I det høyoppløselige termogrammet, kan man sammenligne eksakt temperatur mot et referansepunkt med normaltemperatur.

Etter termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden. Våre NEMKO og DNV-sertifiserte termografer foretar en kvalifisert vurdering av ev. avvik. I rapporten fremkommer våre konklusjoner og anbefalte tiltak.

Brannstatistikker viser iflg. DSB( Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) at en tredjedel av alle branner med elektrisk årsak utløses av dårlig kontakt. Eks. er dårlige skrueforbindelser, skjevt innskrudde sikringer, svake loddeforbindelser, løse deler etc. Ved slike tilstander vil det utvikles varme i feilpunktet, som enkelt kan avsløres ved hjelp av termografi.

Kontaktpunkter

4
Morten Tovslid
Faglig leder
P: Mob 99283625

borre_web
Børre Aagesen
Saksbehandler
P: Mob 99283616

stian_web
Stian Romberg
Saksbehandler
P: Mob 99283655

 

At vi valgte Elektro 4 var en totalvurdering av pris, kvalitet, fagkunnskap og beredskap.

Ole Henrik Lia, Porsgrunn Kommune

Et greit og trygt samarbeid gjennom mange år, både innen sterkstrøm og svakstrøm

Thorbjørn Løberg, Telemark Museum

Intranett