Telefon: 35 90 01 00


Addresse: Borgevegen 5, 3712 Skien

Svakstrømsavdelingen

Fornøyde kunder – fornøyde medarbeidere!

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi / Svakstrømsavdelingen består av 25 kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring innen de ulike fagområdene. Vi innehar alle de viktige offentlige godkjennelsene innen svakstrøm.

Våre kunder er innen offentlig og privat sektor. Vi prosjekterer og leverer sikkerhetsanlegg innen alle kategorier

Vi kan tilby:

Brannalarm

Offentlige godkjente brannalarmanlegg for næring og offentlige bygg.

Vi kan tilby en rekke ulike brannalarmsystemer. Elektro4 kan levere anlegg som tilfredsstiller offentlige krav, og FG’s regelverk. Offentlige regelverk setter krav til rask og sikker evakuering, samt sikring for å hindre at menneskeliv går tapt. Formålet for FG’s regelverk er å sikre bygget for å oppnå minst mulig skader på bygning og inventar.

ITV – Overvåking

Intern TV overvåking for sikring av verdier og personer.

ITV eller TV overvåking blir mer og mer utbredt. Det kan være en rimelig måte å overvåke store arealer med lite bemanning. Elektro4 har levert en rekke anlegg til både private og bedrifter.

Innbruddsalarm

Godkjente innbruddsalarmanlegg for sikring av bygg

Elektro4 AS har bred erfaring innen prosjektering og levering av innbruddsalarm. Vårt hovedsatsningsområde innen innbruddsalarm er det offentlig og bedriftsmarkedet. Vi leverer også til bolig, men vesentlig på forespørsel.

Kommunikasjonsanlegg

Anlegg som for eksempel: calling, porttelefon, personsøk, sykesignalanlegg, overfallsalarm

Kommunikasjonsanlegg er et samlebegrep på anlegg for overføring av tale, bilde og signaler. For eksempel:

Nødlys

Offentlige godkjente nødlysanlegg for næring og offentlige bygg.

Vi prosjekterer, installerer og kontrollerer nødlysanlegg, alt fra enkle systemer, som for eksempel i barnehager, til avanserte anlegg for kjøpesenter og sykehjem.

Alarmoverføring

Fra enkle, oppringte samband, til overvåkede høysikkerhets alarmoverføringer

Vi kan tilby enkle, og avanserte overvåkede alarmoverføringer. Alarmene kan overføres til privatpersoner, brannvesen, vaktselskap etc. Valg av riktig produkt er viktig, for å sikre rask og sikker overføring. Vi søker å finne enkle, kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

Adgangskontroll

Fra enkeltstående kortlesere, til avanserte anlegg med PC-styring

Vi prosjekterer og monterer adgangskontroll til alle formål. Adgangskontroll er en del av den totale sikkerheten. Vi benytter hovedsakelig utstyr av type Bewator, men kan levere andre systemer hvis det er ønskelig, eller er mer tilpasset behovet.

Årskontroll

Kontroll av sikkerhetsanlegg som: brann-, innbrudd- og nødlysanlegg

Vi tilbyr serviceavtaler på årlig ettersyn av sikkerhetsanlegg som innbefatter forebyggende vedlikehold i henhold til offentlige regelverks krav og til produsentens retningslinjer.Vi har arbeidet med, og har utviklet vårt konsept, innen årskontroll og service på sikkerhetsanlegg siden 1988.

Kontaktpunkter

3
Tom Holte
Saksbehandler service / Faglig leder
P: tlf 35900116

viggo_web
Viggo Ness
Saksbehandler
P: tlf 35900115

mona_web
Mona Christensen
Saksbehandler/årskontroll
P: tlf 35900117

harald_web
Harald Nordskog
Saksbehandler
P: tlf 35900114

Et godt og fruktbart samarbeid gjennom mange år!

Rolf Gundersen, Driftsjef Herkules

Vi møter hyggelige mennesker som vet betydningen av god beredskap og god kvalitet i sine tjenester

Sigmund Solli, Holla og Lunde sparebank

Intranett